Emoții pentru viitorii medici! Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași anunță numărul de locuri și posturi la examenul de Rezidențiat 2021

145


Pregătiri pentru examenul de Rezidențiat 2021, programat la data de 21 noiembrie! La Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” a anunțat că vor fi scoase la concurs (pe centrul de examen din Capitala Moldovei) un număr de locuri, după cum urmează: la domeniul Medicină – 490 de locuri, Medicină dentară – 150, Farmacie – 112 și doar două posuri în unitățile medicale din județ. Având în vedere contextul epidemiologic actual, candidații sunt rugați să respecte toate măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, inclusiv cele instituite la nivelul Direcției de Sănătate Publică

Toamnă intensă pentru viitorii medici! Ministerul Sănătății (MS) a anunțat date despre examenul de Rezidențiat 2021, programat pe 21 noiembrie. La nivelul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Iași au fost depuse (înscrierile se vor finaliza astăzi, 26 octombrie) aproximativ 700 dosare de către candidați.

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” a anunțat că vor fi scoase la concurs (pe centrul de examen din Capitala Moldovei) un număr de locuri, după cum urmează: la domeniul Medicină – 490 de locuri, Medicină dentară – 150, Farmacie – 112 și doar două posuri în unitățile medicale din județ. Având în vedere contextul epidemiologic actual, candidații sunt rugați să respecte toate măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, inclusiv cele instituite la nivelul DSP. Pe o durată de 4 ore, Rezidențiatul are loc sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.

Tematica și bibliografia pentru examenul de Rezidențiat 2021

De precizat este faptul că tematica și bibliografia au rămas neschimbate la domeniul Medicină, față de sesiunea anterioară, iar la domeniile Medicină dentară și Farmacie, există modificări atât la tematici, cât și la bibliografie. Rezidențiatul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai Facultăților de Medicină, Medicină dentară și Farmacie, care asigură pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

Specialitățile și durata pregătirii prin Rezidențiat se stabilesc prin ordin al ministrului Sănătății. Rezidențiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri și pe posturi. Durata Rezidențiatului este cuprinsă între 3 și 6 ani, în funcție de specialitate. Cifra de școlarizare a rezidenților se aprobă anual prin ordin comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației. Concursul se organizează pe domeniile Medicină, Medicină dentară și Farmacie, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Sănătății.

Rezultatele concursului național de Rezidențiat se confirmă prin ordin al ministrului Sănătății

Rezultatele concursului național de Rezidențiat pe locuri și pe posturi se confirmă prin ordin al ministrului Sănătății, iar cei care promovează concursul devin rezidenți în specialitatea respectivă. Medicii, medicii dentiști și farmaciștii confirmați în Rezidențiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata Rezidențiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru Rezidențiat. Întreaga activitate de pregătire prin rezidențiat se desfășoară sub autoritatea Ministerului Sănătății (MS) și a Ministerului Educației, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România și Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.

Pregătirea în Rezidențiat se desfășoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum național de pregătire și unui barem de manopere, proceduri, tehnici, diagnostice și terapeutice, obligatorii și unice pe țară. Etapa ulterioară încheierii pregătirii în Rezidențiat o constituie examenul pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist, examen care se susține în cadrul sesiunilor organizate de MS. Examenul se organizează de MS în centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea și se susține în fața unei comisii de specialiști propusă de universitățile de Medicină și Farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale și numite prin ordin al ministrului Sănătății. Examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.


Sursa: bzi.ro