Persoanele angajate fără concurs, din sistemul sanitar, își vor putea păstra funcția

84


Astăzi, 28 martie, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care persoanele angajate fără concurs, din sistemul sanitar, își vor putea păstra funcția. Președintele a promulgat legea privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic sau biologic, din cauza pandemiei de COVID-19, a fost încadrat pe durată determinată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Legea în cauză oferă posibilitatea ca personalul din unitățile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanță, direcțiile de sănătate publică, instituțiile de asistență socială, încadrat fără concurs pe durată determinată, ocupând posturi de execuție, în perioada stării de alertă, să poată rămâne, pe durată nedeterminată, pe același post, în cadrul unității în care își desfășoară activitatea, prin intermediul promovării unui examen organizat anterior încetării contractului individual de muncă.

Astăzi, 28 martie, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care persoanele angajate fără concurs, din sistemul sanitar, își vor putea păstra funcția

Actul normativ permite Ministerului Sănătății să organizeze examene pentru persoanele angajate fără concurs

Conform actului normativ semnat astăzi, se face derogare de la legislația actuală, astfel încât Ministerul Sănătății și unitățile aflate în subordinea și/sau în coordonarea acestuia, precum și Ministerul Afacerilor Interne și unitățile și instituțiile din subordinea în cadrul şi/sau în coordonarea acestuia, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi instituţiile publice de asistenţă socială, să poată organiza examen, cu scopul ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, pe durata stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat, fără concurs, posturi de execuţie pe perioadă determinată.

Actul normativ permite Ministerului Sănătății să organizeze examene pentru persoanele angajate fără concurs

Personalul vizat de lege poate susține examenul organizat de autorități

Personalul prevăzut de lege poate participa la examenul organizat în vederea încadrării în postul ocupat pe durată determinată din cadrul unităţii unde îşi desfăşoară activitatea.

Prevederile proiectului se aplică și pentru medicii care au fost angajați în structurile nou-create pe perioada stării de alertă, pentru a trata bolnavii de COVID-19.

Aceștia se pot prezenta la examenul organizat de unitățile sanitare cu paturi în specialitatea în care sunt confirmați, dacă unitatea cu care a fost încheiat contractul de muncă nu are în structura sa o secție din aceeași specialitate.

Prevederile proiectului se aplică și pentru medicii care au fost angajați în structurile nou-create pe perioada stării de alertă, pentru a trata bolnavii de COVID-19

Prin excepţie, se poate organiza examen în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată şi pentru personalul contractual din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi serviciilor de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, care, în perioada stării de alertă, a ocupat posturi pe perioadă determinată în cadrul celor 2.000 de posturi aprobate pentru aceste instituţii în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare.

Modalitatea de desfășurarea a examenului pentru persoanele angajate fără concurs

Metoda de organizare şi desfăşurare a examenului se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului sau, după caz, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire, în termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.

Prevederile legii nu se aplică pentru personalul care a ocupat funcţii de conducere.

Personalul se poate angaja fără concurs timp de 90 de zile de la încetarea stării de alertă

Instituţiile şi autorităţile publice pot angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării stării de alertă.

La data încetării stării de risc epidemiologic şi biologic, personalul angajat în condiţiile prevăzute de proiectul de lege îşi continuă activitatea, cu acordul său, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 90 de zile.

La data încetării stării de risc epidemiologic şi biologic, personalul angajat în condiţiile prevăzute de proiectul de lege îşi continuă activitatea, cu acordul său, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 90 de zile


Sursa: bzi.ro