Sărbătoare mare, 9 noiembrie. Rugăciunea Sfântului Nectarie din Eghina

298


În fiecare an, pe data de 9 noiembrie este pomenit Sfântul Nectarie din Eghina. Acesta este unul dintre cei mai noi sfinţi canonizaţi de Biserica Greciei în acest secol. Sărbătoarea din calendarul ortodox îl aminteşte pe sfântul a cărui rugăciune este extrem de puternică pentru toţi romanii de pretutindeni și este considerat vindecător de cancer.

Luni, 9 noiembrie 2020, este pomenit Sfântul Nectarie din Eghina. Sfântul s-a născut în anul 1846, în Selivria Traciei. Părinţii acestuia aveau o situaţie financiară precară. A fost botezat sub numele de Anastasie şi a fost trimis să facă şcoală câţiva ani mai târziu la Constantinopol. Acolo a studiat teologia şi scrierile Sfinţilor Părinţi.

Viaţa Sfântului Nectarie din Eghina

La nici 20 de ani, Sfântul s-a stabilit în insula Hios şi a urcat calea religiei. A început să predea Religia la o unitate de invatamanat de copii. În data de 7 noiembrie 1876 a decis că trebuie să intre în viaţa monahală, cu numele de Lazăr. Câţiva ani după, aceasta a primit numele de Nectarie pe care l-a avut toată viaţa.

În anul 1885 a finalizat studiile teologice în Atena. Mai apoi, patriarhul Sofronie l-a luat pe Nectarie ca ucenic în Alexandria. Puţin timp după a fost hirotonit preot şi mitropolit de Pentapole, fiind o veche eparhie ortodoxă din Libia superioară. În cele din urmă, s-a retras la Atena în anul 1891.

În altă ordine de idei, Sfântul Nectarie a ridicat în perioada 1904 – 1907 alături de zeci de credincioşi şi ucenici, o mănăstire de călugăriţe în insula Eghina. Acolo mulţi bolnavi şi persoane fără posibilităţi au venit să îl viziteze. În data de 8 noiembrie 1920 din păcate, a trecute la cele veşnice.

Cea mai puternică rugăciune adresată Sfântului Nectarie

Astăzi, fiind o sărbătoare mare pentru creştinii ortodocşi, credincioșii consideră că rugăciunea de mai jos este una dintre cele mai puternice rugăciuni adresate Sfântului Nectarie din Eghina.

„O, preasfinte şi întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primeşte această puţină rugăciune de la noi, nevrednicii robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scăpând şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie: vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră. Vezi rănile sufletelor şi ale trupurilor noastre. Ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, grăbeşte de ne ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi ne sprijineşte pe noi, robii tăi.

Ia aminte la sus-pinele noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, că ştim, sfinte al lui Dumnezeu, că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credinţă ţi s-a rugat nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat întru ajutor şi nu l-ai auzit?

Sau cine, în dureri fiind şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai uşurat suferinţa? Minunile şi ajutorul tău ne-au făcut şi pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, să te chemăm să ne vii în ajutor. Ştim, o, alesule ierarh, de mulţimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginţi arătându-te.

Nu cunoaştem nici suferinţă şi nici durere pe care să nu le poţi alina

Nu cunoaştem nici o boală căreia tu să nu îi poţi aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci şi pe mulţi bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credinţă şi în răbdare, şi să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Îngenunchind, ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos, Cel Ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi cu rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Pe data de 8 noiembrie au fost sărbătoriți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Ce tradiții și obiceiuri sunt păstrate cu sfințenie de creștinii ortodocși.


Sursa: bzi.ro